Настоящо строителство: Жилищен комплекс - ЕТАП 4, вход A, кв.К...
Настоящо строителство: Жилищен комплекс - ЕТАП 3, вход Б и В, ...
Настоящо строителство: Жилищен комплекс - ЕТАП 2, вх.Ж и З, к...
Настоящо строителство: Жилищен комплекс - ЕТАП 2, вход E, кв.К...
Настоящо строителство: Жилищен комплекс - ЕТАП 1, вход Г и Д, ...